شهید مدافع آگاهی و اطلاع رسانی

روزنامه اعتماد براساس رسالت خبری و روزنامه نگاری و تعهد به آگاهی و دانایی مردم بخشنامه ای را به اطلاع مردم رساند و خواست آگاه باشند که درپستوها چه تصمیم های فوق محرمانه ای می گیرند
آی مردم!!


شما مراقب خود باشید که متهم یا مجرم نشوید
آیا این حرکت شایسته تقدیر نیست؟
(دانستن حق مسلم مردم است بیش از انرژی هسته ای)
از آن سو عین عدالت است، دادستان محترم به جای اعتماد؛ علیه مسوولانی که جرات گردن گرفتن عواقب تصمیمات و بخشنامه های خود را ندارند و صبح جمعه آگاه شده یا چشم در چشم مردم عواقب تصمیمات را گردن نگرفته و دروغ می گویند و ضربه به اعتماد عمومی، جان و روان مردم و در نهایت به کیان نظام‌ می زنند، اعلام جرم کرده و خواستار اشد مجازات و تنبیه شود.
مهر محرمانه؛ فوق محرمانه و سری علی القاعده بر اسنادی می خورد که دشمن از مفاد آن نباید آگاه شود تا نتواند به مردم، میهن و منافع ملی ضربه بزند یا اسرار نظامی و امنیتی افشار گردد.
عجبا پس از قرنی هنوز راه روزنامه صوراسرافیل و مدیر جاوید نامش میرزا جهانگیرخان پر رهرو مانده است و ما و شما اصحاب رسانه‌ بسراییم و بنویسیم:
‌‌‌یادآر ز شمع مرده یاد آر

دیدگاهتان را بنویسید