پست‌های برچسب پارساییان

توضیحات مدیر کل روابط عمومی استانداری یزد با عنوان:

پایانی بر یک بحث!

علی صالحی مدیر کل روابط عمومی استانداری یزد در رابطه با مطلب منتشر شده در یزدانه توضیحی منتشر کرده که در ادامه عینا منتشر و پس از آن توضیحی از یزدانه منتشر خواهد شد.
جوابیه روابط عمومی استانداری یزد:

مطالب منتسب به سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد کذب است

روابط عمومی استانداری یزد در واکنش به انتشار مطلب منتشر شده از حاشیه جلسه با رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در استانداری یزد؛ مطالب منتشر شده را نادرست و تقطیع شده عنوان کرد.
معاون استاندار یزد با کدام ترازو، خبرنگاران استان را وزن کرد؟!

پنج نفر خبرنگار مزد بگیر از استانداری یزد چه کسانی هستند؟!

آقای پارساییان مشاوری که به تازگی معاون استاندار یزد شده در نشست صمیمانه رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در محل سالن کوثر استانداری، حرفی بسیار غیرصمیمانه زد و همه خبرنگاران حاضر در نشست را انگشت به دهان کرد!