پست‌های برچسب سازمان انتقال خون یزد

مدیرکل سازمان انتقال خون یزد در بازدید از گروه رسانه ای بشارت نو:

افزایش جمعیت، تصادفات و بیماران نیاز به «اهدای خون» را افزایش داده است

مدیرکل سازمان انتقال خون یزد در بازدید از گروه رسانه ای بشارت نو به مناسبت روز خبرنگار، ضمن تبریک این مناسبت خواستار توجه ویژه رسانه ها به فرهنگ سازی و اصلاح اندیشه هاپیرامون امر اهدای خون شد.