پست‌های برچسب رحیم شیرمحمدی

زندگی و عکاسی «رحیم خان شیرمحمدی» از دریچه نگاه چند هنرمند یزدی:

مردی که شور زندگی را قاب می‌کرد

گوشه‌ای از نتیجه‌ی تلاش‌های عاشقانه رحیم خان شیرمحمدی در این چند روز زندگی؛ آرشیو عکس تاریخ معاصر استان یزد شد که این آثار نه تنها برای او بلکه برای یزدی هااحساسِ غرور و بودن را به ارمغان می‌آورد. برگزاری مراسم...