هوس رهبری کردن بانوان جهان

خدمت بانوی بزرگ “خانم علم الهدی” عرض کنم قدیمها می گفتند “هرکس می خواهد زن بابام شود، اول احوالی از حال مادرم بپرسد.”

خانم علم الهدی! قبل از اینکه الگوی بانوان جهان شویم لطفا لباس مبدل پوشیده شاه عباس وار به درددل بانوان و مادران ایرانی گوش کنید و از نهادهای امنیتی نه از مدیرکل ها آمار طلاق، اعتیاد، بزه معضلات اخلاقی، افسردگی و خشم و فقر بانوان ایرانی را بگیرید ضمنا خط فقر و درآمد ۷۵ درصدی غیرخودی های ناخالص را مقایسه کنید ببینید الگو هستیم یا آیینه عبرت؟!

تصورم این است رفاه و دیوارهای بلند و همنشینهای مرفه، پرده توهم و خوشحال و راضی پنداری مردم بردیده شما و بانو انسیه خزعلی کشیده اند. خاطره ای از خودم بگویم: وقتی در نوجوانی سر و صدا و شیطنت می کردیم و کوچه و بازار و اعصاب بزرگتر ها را  بهم می ریختیم و یامفت یامفت می گفتیم، خدابیامرزد حاج نصرالله نانوا که پیرمرد بی اعصابی بود سری تکان می داد و می گفت: «شکم سیر و خیال راحت دارند، چرا اینکارها را نکنند!؟»

یاد قیل و قال و سفرهای شما افتادم که اخیرا  برای بدست گرفتن رهبری زنان جهان اعلام آمادگی کردید، ولی پیشنهاد می کنم گروهی از بانوان تاثیرگذار که آوردید و خوردند و تفرجی کرده و رفتند را مجددا دعوت کرده بعنوان جامعه و کیس نمونه انتخاب فرموده خانه و ماشین هم در اختیارشان بگذارید ولی باندازه حقوق یک کارمند یا کارگر در‌کارتشان بریزید (بگذریم از صدها بانویی که شوهر بیکار داشته باید هزینه اجاره مسکن و فرزندان را خود بدهند) تا یک ماهی در ایران با “معیار و الگویی” که درست کرده اید زندگی کنند! مثل بانوان ایرانی که مجبورند در چارچوب اجباری شما بپوشند؛ بگویند؛ فکر و زندگی کنند؛ فیلم و تئاتر های خاص ببینند، شعارهای شما را گوش کنند …با اینترنت فانوس نشانِ فیلتر شده باجهان ارتباط برقرار کنند، کیهان بخوانند و سیمای ملی ببیند… اگر بانوی تاثیرگذار نباشد بلکه محرومترین زن عالم از فقیرترین نقطه جهان باشد، بعید است دوام بیاورد، بعد از این آزمایش برای رهبری بقیه زنان جهان نیز اقدام کنید.

دل آسوده ای داری چه می پرسی ز آرامم

نگین را درفلاخن می نهد بی تابی نامم

دیدگاهتان را بنویسید