مدیران استان یزد چه می کنند و چه کسانی به انان مشاوره می دهند!؟

شاهکار مدیریت در یزد
لطفا بخوانید و خنده نکنید!

مدیران استان یزد به کارخانه خصولتی شهید قندی
یک معدن مس بدهند!
شصت هکتار هم زمین جایی در نزدیکی شهر یزد بدهند!
تغییر کاربری زمین های محل کارخانه در بلوار شهید قندی را هم بدهند که زمین ها بصورت تجاری فروخته شود!
تا در  اینده و در شرکتی که اکثریت اعضای هیئت مدیره ان یزدی نیستند و سهامدار اصلی ان #ومعادنی است که سهامدار عمده اش #فولاد_مبارکه اصفهان می باشد، شاید که شانزده تا هفده هزار میلیارد تومان بعدها در یزد سرمایه گذاری کنند و سوال اصلی اینست که زمین های فعلی محل کارخانه در صورت تغییر کاربری چقدر ارزش ان خواهد بود!؟
تبصره اول: جناب مدیر عامل برای ادامه مدیریت درخشان خود در شهید قندی یزد، چیز دیگری نمی خواهند؟! تعارف نکنند! ارزی ، وامی! معدن سنگ اهنی! کیکی! نوشابه ای! هر چه می خواهند بفرمایند، مدیران استان و نماینده یزد در خدمتگزاری و همراهی حاضرند./توفان یزد

دیدگاهتان را بنویسید