پاسخ جالب استاندار به پرسش مردمی پیرامون فشار به مطبوعات:

شکایت از رسانه ها ممنوع شده است!

روایتی از مطالبه آزادی بیان مطبوعات و روزنامه بشارت یزد از سوی اشکذری ها

استاندار در پاسخ به سوال سعید دهقانی؛ دبیر مجمع مطالبه گران شهرستان اشکذر پیرامون فشار بر روزنامه بشارت یزد وقطع آگهی های این روزنامه پس از انتشار مطلبی در انتقاد از بهره برداری معدن مس دره زرشک گفت: در این دوساله سعی کردیم بیشترین تعامل و همراهی با رسانه ها داشته باشیم حتی گفتم دستگاه های دولتی و مدیران دولتی حق ندارند از رسانه ها شکایت کنند. دراین مورد هم انشالا درصدد حل موضوع هستیم.

تبصره اول: این جلسه شامگاه ۱۳ فروردین با حضور فعالین رسانه شهرستان اشکذر برپاشده و ادامه پاسخ ها قریب به مضمون روایت شده است.

تبصره دوم: نامه درخواست شکایت روابط عمومی استانداری یزد از روزنامه بشارت یزد به دادستان یزد پس از اعلام جرم دادستان یزد علیه این روزنامه موجود است.

تبصره سوم: نامه وزارت ارشاد مورخ ۲۱ اسفندماه نیز گواهی بر مدعاست.

دیدگاهتان را بنویسید