زیارت در حین خدمت؟!

شورای شهر تهران را تعطیل کرده اند تا برخی اعضا برای اربعین و زیارت به عراق بروند، در زیارت و ثواب آن شکی نیست اما اعضای شورای شهر از حق کدام مردم گذشته اند. حق الناس که فقط خوردن پول مردم نیست، اگر حتی یک نفر به خاطر تعطیلی جلسات شورا کارش یک روز عقب افتد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ شهر تهران پر از مشکلاتی است که مسئولین اگر شبانه روز نیز برای حل آن تلاش کنند باز هم نمی رسند، اما برخی اعضا شورا به راحتی جلسات را تعطیل و برای زیارت رهسپار عراق می شوند؟

گاهی مسئولین با یک عمل به گونه ای باعث نارضایتی و بدبینی مردم می شوند که چندین رسانه خارجی با همه توان نیز نمی توانند آن را به انجام برسانند. انعکاس خبر تعطیلی شورا نه تنها شور حسینی در دلها نکاشت بلکه باعث رنجش برخی و سوال بسیاری شد که مگر خدمت به خلق از بالاترین عبادت ها نبود؟

آیا زیارت امام حسین(ع) در ماه ها و یا حتی روزهای دیگر در ثوابش تغییری ایجاد می کند و شور حسینی تنها در این روزها می جوشد؟ آیا همانگونه که به سمت حسین(ع) می رویم، حسینی نیز عمل می کنیم؟ داستان ملتی که با شور و احساس دل به زیارت دارند با مسئولی که برای یک پست قبول خدمت کرده است، جداست!! چرا که اگر مدیری یک روز بر سرکار نباشد و ارباب رجوعی امضا بخواهد و بگویند ایشان زیارت اربعین رفته اند این نبودن به پای دین و اسلام نوشته خواهد شد.

کاش رئیس جمهور سفر مسئولین را به عراق در این روزها ممنوع می کرد و می گذاشتند اربعین برای ملت بماند. مسئولین نیز همینجا در سنگر خدمت به خلقی که لیاقت نوکریشان را پیدا کرده اند انجام وظیفه نمایند چرا که امام حسین (ع) حتی شهادت را مانع تحقق حق مردم ندانستند و این شاید بزرگ ترین درس مکتب حسین باشد.

دیدگاهتان را بنویسید