دستنوشته «شهردار منطقه بافت تاریخی» در «دفتر یادبود روزنامه بشارت یزد»

علیرضا نقوی، شهردار منطقه بافت تاریخی شهر میراث جهانی یزد که به مناسبت انتشار دو هزارمین شماره روزنامه بشارت یزد، مهمان دفتر این نشریه بود در دفتر یادبود بشارت یزد نوشت: «حضور ۲۰ ساله در عرصه رسانه و مطبوعات کشور…

علیرضا نقوی، شهردار منطقه بافت تاریخی شهر میراث جهانی یزد که به مناسبت انتشار دو هزارمین شماره روزنامه بشارت یزد، مهمان دفتر این نشریه بود در دفتر یادبود بشارت یزد نوشت: «حضور ۲۰ ساله در عرصه رسانه و مطبوعات کشور و تداوم این حرکت زیبا، ماندگار و سازنده؛ قابل تقدیر است.»

دیدگاهتان را بنویسید