در حاشیه نشستهای خبری کشور؛ زینت المجالس

در قدیم وقتی والی اعظم یا اصغر در تکیه یا ارگ پایتخت یا مرکز ولایت بار عام (اجازه شرفیابی عمومی) می داد عده ای که عبا، قبا و دستار نو داشته و خوش سیما و خوش سخن بوده چند بیت شعر در ستایش والاحضرت و گسترش عدل و امن و رضایت رعایا از خدمات عالیه سروده یا خوب به مخالفان فحش داده و هزلیه و هجویه سروده بودند؛ در دو سوی صدر مجلس می نشاندند و بدآنها «زینت المجالس»یا «مجلس آرا» می گفتند. هم مجلس شلوغ بود هم دست رعیت معترض بی پناه یا منتقد روسیاه به والاگهر نمی رسید و اگر قصدسو یا جسارتی داشت، این فاصله مکانی فرصت به کشک باشی ها برای دفاع از وجود مبارک و تنبیه خاطی جاسوسِ مغرضِ اجنبی فرستاده، می داد.

در نشست های خبری شهر ما عده ای «زینت المجالس» داریم که صاحب رکورد حضور در هزاران جلسه خبری هستند و از میز اطعمه و اشربه و هدیه و خلعت خاقان بهره مند گشته اند ولی حتی یک خط یا یک عکس پوشش، خبری یا مهمتر از آن تحلیل و نقد نداشته اند. زیرا در قدم اول نشریه یا کانال و سایت به روز و پرمخاطب  ندارند، اگر هم دارند تاکنون کسی آنها ولو روی دکه ها و فضای مجازی ندیده است یا آن نشریه اصلا یزد را عدد حساب نمی کنند یا دغدغده شان نیست چه رسد به اینکه نشست خبری فلان مدیرکل در یزد را نشر دهد.

دوم سواد و قلم نوشتن ندارند و سوم خواننده ای نیست. از زینت المجالس همه راضی بوده هستند حتی چسب رازی!

دیدگاهتان را بنویسید