پاسخ نامربوط هیات بازبینی جشنواره تئاتر استان با اعتراض ها پیرامون شیوه غیرقانونی انتخاب آثار جشنواره:

آیین نامه جشنواره داخلی بوده و ارشاد نوشته است

اعضای هیأت انتخاب آثار سی و سومین جشنواره تئاتر استان یزد پس از اعتراض جمعی از اهالی تئاتر استان به آنچه «رفتار غیرقانونی این هیات در انتخاب آثار برای جشنواره دانسته بودند» جوابیه ای منتشر کرد که به نظر پاسخی به استدلال معترضین در این جوابیه نیست.

آنچه اعضای هیأت انتخاب آثار سی و سومین جشنواره تئاتر استان در بیانیه خود آورده اند این است که «آثار انتخاب شده صرفا بر اساس کیفیت نمایشی و تکنیک های خاص هنر تئاتر ارزیابی شده اند» حال آنکه معترضین به جشنواره می گویند «بنا بر آیین نامه جشنواره نباید آثاری که تا پیش از شروع جشنواره نمایش عمومی نداشته اند، انتخاب شوند» حال آنکه ۳ اثر راه یافته با جشنواره هیچ اجرای عمومی نداشتهو یک اثر نیز اجرای عمومی در مهلت قانونی نداشته است.

بیاینه هیأت انتخاب آثار سی و سومین جشنواره تئاتر یزد

در اطلاعیه اعضای هیأت انتخاب آثار سی و سومین جشنواره تئاتر استان یزد که به امضای فهیمه سهیلی راد، رامین قادری نسب، مرتضی فخر موسوی، علی محمد ناصربافقی و محمدرضا زبرجدی رسیده، آمده است: «در جمع بندی کلی اعضای هیأت انتخاب با در نظر گرفتن ظرفیتهای دراماتیک متن انتخاب شده، چارچوبهای اصولی و منطق داستانی و نکات فنی مربوط به اجرا اعم از شیوه کارگردانی، بازیگری، بهره گیری دراماتیک از عناصر و عوامل صحنه، نور و… در بخش صحنه ای و وجود شاخصه های تئاتر خیابانی بخصوص انتخاب موضوع و قدرت داستان در انتقال مفاهیم، اولویت ها و ارزشهای اجتماعی و قابلیت ارتباط با تماشاگران را مورد ارزیابی قرار داده اند. لذا آثاری که موفق به راهیابی به مرحله بعدی نشده اند در برخی از موارد بالا در قیاس با سایر نمایشها، دچار ضعفهای اجرایی بوده اند از جمله عدم شناخت میزانسن، درک اشتباه از ارتباط گیری مناسب با تماشاگر، عدم تسلط بر حفظ ریتم و تمپوی نمایش، استفاده از کلیشه های رایج در بازیگری به جای شخصیت پردازی، عدم درک نقش توسط بازیگر و هدایت نامناسب بازیگر توسط کارگردان و عدم رعایت فرهنگ مناسب کلامی.»

در اطلاعیه هیات بازبینی آثار سی و سومین جشنواره تئاتر استان یزد تاکید شده: «نکته قابل ذکر آن است که اخلاق حرفه ای ایجاب می کند گروههایی که موفق به راهیابی به مرحله بالاتر نشده اند با در نظر داشتن کارکرد و تفاوتهای اجرای عموم و اجرای جشنواره، مشاهده و دید هنری منصفانه نسبت به سایر نمایشها و احترام به آراء هیأت انتخاب، شکیبایی پیشه کنند و به دور از تنش ها و حاشیه ها نسبت به ارتقاء کیفی و کمی تئاتر استان تلاش نمایند.»

توضیحی پیرامون انتقاد جمعی از اهالی تئاتر یزد

متن بیانیه جمعی از اهالی هنر نمایش استان پیرامون چگونگی انتخاب آثار راه یافته به سی و سومین جشنواره تئاتر یزد روز گذشته در بشارت یزد منتشر شد. آنچه این هنرمندان بدان معترض هستند “کیفیت آثار انتخاب شده” نبود بلکه آنها نسبت به انتخاب آثار جشنواره بر خلاف آیین نامه آن اعتراض دارند.

در بند ۴ از فراخوان سی و سومین جشنواره تئاتر استان یزد آمده است: « آثار بخش رقابتی جشنواره تئاتر استانی صرفاً مختص آثار نمایشی تولید شده هنرمندان استان که اجرای عمومی آنها به انجام رسیده خواهد بود. لذا گروه هایی می توانند در جشنواره استانی حضور داشته باشند که در فاصله زمانی اتمام جشنواره استانی ١۴٠١ تا دو هفته قبل از شروع جشنواره استانی ١۴٠٢ اثر آنها در بخش تئاتر صحنه ای حداقل ۵ نوبت به اجرای عمومی رسیده باشد.» این در حالی است که به گفته معترضین ۴ اثر از ۸ اثر انتخاب شده برای جشنواره بدون آنکه اجرای عمومی داشته باشند، به جشنواره راه یافته اند که بر خلاق آیین نامه جشنواره بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید