اخلاق مداری،قانونمندی و شایسته گزینی ویژگی های دولت «دکتر پزشکیان»است.

رضا اردکانیان، یکی از چهره های علمی و سیاسی استان یزد است که وزیر نیروی دولت دوازدهم و یکی از مدیران ارشد دولت خاتمی بود. وی در گفتگو با بشارت یزد با تاکید بر اینکه «دکتر پزشکیان» ظرفیت مدیریتی و اخلاقی والایی برای ریاست جمهوری دارد و با میدان دادن به افراد شایسته و متخصص می تواند دولتی ملی بنا نهد، به تشریح ریشه مشکلات کشور و تبیین ابزارهای دکتر پزشکیان برای بهبود وضعیت ایران پرداخت.

رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوزادهم با تاکید بر اینکه «انتخابات» کم هزینه ترین راه حل مشکلات کشور است:

رضا اردکانیان، یکی از چهره های علمی و سیاسی استان یزد است که وزیر نیروی دولت دوازدهم و یکی از مدیران ارشد دولت خاتمی بود. وی در گفتگو با بشارت یزد با تاکید بر اینکه «دکتر پزشکیان» ظرفیت مدیریتی و اخلاقی والایی برای ریاست جمهوری دارد و با میدان دادن به افراد شایسته و متخصص می تواند دولتی ملی بنا نهد، به تشریح ریشه مشکلات کشور و تبیین ابزارهای دکتر پزشکیان برای بهبود وضعیت ایران پرداخت.

  • مطلوب ترین کاندیدای ما هم اگر با مشارکت پایین انتخاب شود، افراد و گروه هایی را در همه جا به وسوسه خواهد انداخت که فشار را بر ایران بیشتر کنند. در سطح داخل هم اقلیتی ممکن است فکر کنند مردم صحنه را ترک کرده اند و آنها هرکار که بخواهند می توانند انجام دهند
  • اغلب مشکلات کشور زمانی برطرف می شوند که به سمت اخلاق مداری، پایبندی به قانون و شایسته گزینی حرکت کنیم
  • آقای دکتر پزشکیان با توجه به چارچوب های مورد نیاز اخلاقی، قانون مداری و برنامه ها برای بکارگیری نیروهای باکیفیت در سطح ملی، شرایط اولیه را بعنوان اصلی ترین ابزارها برای شروع به کار در اختیار دارد

دیدگاهتان را بنویسید